Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana tarczycy (BACC)

Brilliant Care - Twój ekspert™


Wizytę można umówić telefonicznie, albo samodzielnie:

angiolog, diabetolog, dietetyk kliniczny, endokrynolog, internista, kardiolog, nefrolog, usg tętnic kręgowych, usg dopper naczyń kończyn dolnych, usg tarczycy, biopsja tarczycy, holter ABPM, holter EKG

Zadzwoń do rejestracji Umów wizytę przez MyDr


usg tarczycy i biopsja tarczycy Brilliant Care, Wrocław

Czym jest biopsja cienkoigłowa tarczycy?

synonimami biopsji tarczycy są: FNA (ang. fine needle aspiration) oraz bacc (biopsja aspiracyjna celowana cienkoigłowa)

Biopsja cienkoigłowa tarczycy jest małoinwazyjną metodą diagnostyczną służącą do oceny zmian ogniskowych (guzków) tarczycy. Pobranie materiału i wykonanie rozmazu na szkiełku laboratoryjnym pozwala na ocenę zmiany ogniskowej (guzka) i określenie prawdopodobieństwa występowania nowotworu złośliwego tarczycy.

O potrzebie wykonania biopsji tarczycy decyduje lekarz endokrynolog.

Wymagana jest pisemna zgoda pacjenta na przeprowadzenie zabiegu.


Jak przebiega biopsja tarczycy?

 • biopsja tarczycy wykonywana jest w trakcie wizyty ambulatoryjnej - nie wymaga pobytu w szpitalu

  całkowity czas wykonania biopsji, z uwzględnieniem przygotowania do badania, to ok. 25-30 minut, w zależności od ilości nakłuwanych zmian, przy czym samo nakłucie trwa kilka sekund

  Pacjent podczas wykonywania biopsji leży na wznak, z głową maksymalnie odchyloną do tyłu; ta wymuszona pozycja może powodować po wstaniu zawroty głowy i upadek, dlatego po zabiegu należy przez 3-4 minuty usiąść spokojnie na kozetce i dopiero po porozumieniu z lekarzem próbować wstać

  tuż przed przybyciem do gabinetu prosimy o przemycie szyi wodą z mydłem, oraz niestosowanie fluidów, podkładów, ani żadnego innego makijażu w obrębie szyi

  przed zabiegiem prosimy o zdjęcie biżuterii z szyi i ozdób do włosów z tylnej części głowy

  prosimy o upięcie dłuższych włosów gumką tak, aby nie wchodziły w pole zabiegu

  lekarz endokrynolog dezynfekuje skórę szyi Pacjenta i przygotowuje się do wykonania biopsji

  wykonanie biopsji tarczycy jest bezbolesne lub wiąże się z nieznacznym bólem (ale zależy to od indywidualnego progu bólu), stąd stosowanie środków znieczulających nie jest wymagane

  w trakcie wykonywania biopsji prosimy, by Pacjent nie ruszał się, nic nie mówił (każdy wydawany dźwięk powoduje, że nakłuwana okolica porusza się, co znacznie utrudnia lekarzowi wykonanie biopsji)

  podczas wykonywania nakłucia nie trzeba wstrzymywać oddechu; najlepiej w trakcie całego badania oddychać spokojnie przez nos

  w miarę możliwości, prosimy o wstrzymanie się od przełykania śliny

  endokrynolog pod kontrolą USG wybiera odpowiednie miejsce do nakłucia; igła służąca do wykonania biopsji tarczycy jest cienka (średnica 0.4mm - 0.6mm)

  po wykonaniu biopsji, prosimy o uciśnięcie gazikiem miejsca po nakłuciu przez ok. 5 - 10 minut (podobnie jak po pobraniu krwi)

  w większości przypadków, po wykonanej biopsji, nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy i aktywności fizycznej


Co oznacza wynik: biopsja niediagnostyczna?

Wynik badania biopsji tarczycy oceniany jest w klasyfikacji Bethesda; otrzymanie wyniku badania biopsji tarczycy "Bethesda I" oznacza biopsję niediagnostyczną, czyli że pozyskany materiał nie pozwala na jednoznaczne ustalenie rozpoznania z pobranego bioptatu. Innymi słowy, otrzymany wynik "nie jest ani dobry, ani zły". Wynik Bethesda I otrzymywany jest, kiedy w preparacie znajduje się sama krew, albo tylko koloid albo zbyt mało komórek tarczycy (aktualnie musi być 6 grup po 10 komórek, wg „The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology, Second Edition”).

W praktyce klinicznej do 30 % biopsji jest niediagnostycznych1,2.

Lekarz (endokrynolog) pobierający biopsję nie ma wpływu, ile komórek tarczycy znajdzie się w igle, poruszanie igłą w czasie biopsji ma na celu, właśnie, zwiększenie prawdopodobieństwa uzyskania wyniku diagnostycznego; czasami zmiany guzkowe są bardzo twarde, zbite, i nie można pozyskać z nich preparatu.


1Accuracy of Fine-Needle Aspiration of Thyroid: A Review of 6226 Cases and Correlation With Surgical or Clinical Outcome
Mojghan Amrikachi, MD; Ibrahim Ramzy, MD; Sheldon Rubenfeld, MD; Thomas M. Wheeler, MD Arch Pathol Lab Med (2001) 125 (4): 484–488.
https://doi.org/10.5858/2001-125-0484-AOFNAO


2Value of Repeating A Nondiagnostic Thyroid Fine-Needle Aspiration Biopsy
Orija I.B., Pineyro M., Biscotti C., Sethu K Reddy S., Hamrahian A.H. (2007) Endocrine Practice, 13 (7) , pp. 735-742.
https://doi.org/10.4158/EP.13.7.735


Przeciwwskazania do wykonania biopsji tarczycy

 • brak zgody pacjenta

  brak współpracy ze strony chorego

  ciężka skaza krwotoczna

  ropne ogniska skóry szyi

  kaszel - w znaczący sposób utrudnia wykonanie biopsji i może być przyczyną przełożenia badania na inny termin


Ciąża a biopsja

 • co do zasady, ciąża nie stanowi bezwzględnego przeciwwskazania do biopsji tarczycy

  w większości przypadków, biopsję wykonuje się w drugim trymestrze, albo dopiero po rozwiązaniu; wszystko zależne jest jednak od konkretnego przypadku klinicznego

  w przypadku ciąży prosimy o niezwłoczny kontakt z lekarzem endokrynologiem, celem ustalenia możliwości wykonania zabiegu


Najczęstsze powikłania po biopsji tarczycy

 • przemijające:

  krwiak (zapobieganie: uciśnięcie miejsca po biopsji bezpośrednio po jej wykonaniu)

  ból i obrzęk (leczenie: okład z lodu; paracetamol)

  omdlenie

  zakażenie (rzadkie nawet u chorych z niedoborem odporności)

  poważne — niezwykle rzadkie

  porażenie nerwu krtaniowego wstecznego (ryzyko 0.036%) - zaburzenia głosu i zaburzenia mowy najczęściej pojawiają się w drugim dniu po biopsji i ustępują najpóźniej po upływie 4 miesięcy

  krwotok lub krwiak wymagający interwencji chirurgicznej


Odbiór wyniku badania biopsji w CM Brilliant Care

 • Wynik badania jest dostępny po ok. 4-5 tygodniach od wykonania biopsji. W wyjątkowych sytuacjach okres oczekiwania na wynik badania może ulec wydłużeniu

  Pacjent odbiera wynik osobiście w rejestracji, niezbędne będzie okazanie przy tym dokumentu tożsamości

  Istnieje możliwość odbioru wyniku biopsji na odległość, przez system BrilliantSIGN™; każdy otrzymany wynik po 01.12.2022 r. załączany jest w systemie jednorazowo nieodpłatnie


Leki przeciwkrzepliwe a biopsja tarczycy

Jeżeli Pacjent przyjmuje jeden z wymienionych leków:

 • acenokumarol(Acenocumarol, Sintrom)

  warfaryna (Warfin)

  heparyna drobnocząsteczkowa (Clexane, Fragmin, Fraxodi, Fraxiparine, Losmina, Neoparin)

  dabigatran (Pradaxa)

  rywaroksaban (Xarelto)

  apiksaban (Eliquis)

  klopidogrel (Agregex, Areplex, Carder, Clopidix, Clopidogrel, Duoplavin, Grepid, Pegorel, Plavix, Plavocorin, Trombex, Vixam, Zyllt)

  prasugrel (Bewim, Efient)

  tikagrelor (Brilique)


Pacjent proszony jest o kontakt z endokrynologiem wykonującym biopsję, aby ustalić możliwość wykonania zabiegu

wymienione powyżej nazwy leków zostały wymienione jedynie w celach łatwiejszej identyfikacji; nazwy zastrzeżone należą do ich właścicieli.


Lekarze wykonujący biopsję


Podobne usługi


Centrum Medyczne Brilliant Care

Inżynierska 39B, 53-228 Wrocław

NIP: 8943176001 REGON: 52036259700019 KRS: 0000930669

tel. +48 71 8808 666 e-mail: 

Copyright © 2021-2023 Brilliant Care sp. z o.o.  · All Rights Reserved · Brilliant Care